Region Nord

Region Midt

Region Syd

Region Øst

Skift kreds Luk igen

Om DFS Bornholm

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler på Bornholm

Det, vi har hørt og erfaret, det, vore fædre har fortalt os, skjuler vi ikke for deres børn; vi fortæller den kommende slægt om Herrens glorværdige gerninger og styrke, om de undere, han har gjort. Salmernes Bog 78,3-4

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler på Bornholm (i daglig tale DFS eller Søndagsskolerne) er et tilbud om hjælp i denne vigtige sag, at det døbte barn må blive oplært i den kristne tro. Søndagsskolerne er et tilbud til det lokale folkekirkelige børne- og juniorarbejde om hjælp i forkyndelse og undervisning af børn og juniorer på evangelisk-luthersk grund.

  • DFS Bornholm er en selvstændig forening i den danske folkekirke tilknyttet DFS i Danmark
  • DFS er frivilligt lokalt arbejde i legestuer, søndagsskoler, børne- og juniorklubber
  • DFS støtter og udruster ledere i kirkeligt børnearbejde
  • DFS Bornholm ledes af en kredsbestyrelse


DFS ønsker:

  • at fortælle ALLE børn og juniorer om Jesus Kristus, uanset deres baggrund og kendskab til Bibelens budskab
  • at arbejde ud fra Bibelen og den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter
  • at møde hvert enkelt barn midt i dets hverdag
  • at give barnet nogle gode, sociale og trygge rammer at udfolde sig i
  • at støtte det lokale børnearbejde og være en hjælp for lederne i det daglige
  • at synliggøre menighedens ansvar over for døbte og ikke-døbte

 

 

 


Bornholm kredsen hører under Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler som arbejder for at børn i Danmark skal høre om Jesus. Læs mere på vores hjemmeside...

website by typofree